Informacje

Sklep z zabawkami online

Prowadzenie sklepu internetowego z zabawkami jest dla nas pasją. Zawsze dbamy o to, aby każdy klient znalazł coś dla swojej pociechy i pozytywnie nas zapamiętał. Dzięki temu podejściu możemy pochwalić się ogromną rzeszą stałych klientów, których ciągle przybywa. W naszym sklepie znajdują się zabawki w różnych kategoriach cenowych, wykonane z różnych materiałów - sprzedajemy tylko i wyłącznie produkty, które sami kupilibyśmy naszemu dziecku.

Certyfikat RapidSSL

 

Newsletter

Newsletter krówka rabaty promocje wyprzedaże nowości

Otrzymaj 10% rabatu na pierwsze zakupy po zapisaniu się na nawsletter!

Producenci

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności sklepu internetowego prowadzonego pod adresem http://kupujemyzabawki.pl/

§ 1
Definicje

Administrator - administratorem danych osobowych zawartych w Sklepie jest:
Mariusz Kwieciński TOYMAR z siedzibą w Wężerów 78, 32-090 Słomniki
NIP: 6821636127, REGON: 365828354, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Sklepu.
Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Sklepu.
Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
Sklep - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działającą w domenie http://kupujemyzabawki.pl/.
Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Sklepu.
Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2
Ochrona danych osobowych

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników za pośrednictwem Sklepu.
2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi ­ ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
4. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
b) poprzez automatyczne gromadzenie plików Cookies.
5. Sklep zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.
6. W przypadku żądania faktury VAT wymagane są następujące dane Użytkownika:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania lub działania przedsiębiorstwa,
c) numer identyfikacji podatkowej i nazwa firmy w przypadku przedsiębiorcy.
7. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
8. Dane wymagane przez Administratora dla świadczenia danej usługi:
a) adres poczty e-mail przy zapisie do biuletynu informacyjnego (newsletter);
b) do rejestracji i utworzenia konta Użytkownika w Sklepie: adres poczty e-mail, imię i nazwisko;
c) w celu realizacji zamówienia: adres poczty e-mail, imię, nazwisko, adres zameldowania, adres dostawy (jeśli inny niż adres zamieszkania) i nr telefonu;
d) adres poczty e-mail w przypadku korzystania z formularza kontaktu w Sklepie.
9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
10. Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji, zaprzestania przetwarzania swoich danych, sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub usunięcia danych poprzez złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia. Oświadczenie może zostać w dowolnym momencie przesłane na adres siedziby Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Żądanie Użytkownika będzie rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, a o samym fakcie wykonania żądania Użytkownik zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki zostało dostarczone jego oświadczenie.
11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności Sklepu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Sklepu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
12. Na stronach Sklepu mogą pojawiać się odnośniki www do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez właściciela Sklepu. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

§ 3
Polityka plików Cookies

1. Gromadzone pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować Sklep indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepu, a w szczególności do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz do optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu;
b) zapamiętywania historii odwiedzonych stron w Sklepie w celu rekomendacji treści.
4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania Użytkownika w Sklepie i zapewnienia sesji użytkownika w Sklepie, a w szczególności do:
a) utrzymania sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych Sklepu, a w szczególności do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Sklepu.
6. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Sklepu.
7. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby ograniczyć lub blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
10. Ograniczenie lub wyłączenie dostępu plików Cookies do Urządzenia Użytkownika, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu, a także może uniemożliwić składanie zamówień w Sklepie (np. przez uniemożliwienie logowania lub korzystania z koszyka zakupowego).

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT.